BADANIA SPORTOWE

Badania lekarskie dla sportowca - czyli jak uzyskać zdolność do uprawiania sportu

Rywalizacja sportowa na całym świecie, wymaga od sportowca wykonania podstawowych badań, w celu uzyskania zdolności sportowej. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Zgodnie z decyzją Zarządu nasz klub honoruje tylko i wyłącznie zaświadczenia wydane przez Lekarzy specjalistów medycyny sportowej.


Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie współpracuje z Gabinetem Lekarskim Medycyny Sportowej lek. Barbary Bucholz (tel. 608 072 117).BADANIA LEKARSKIE - KROK PO KROKU

Wykonaj badania laboratoryjne:

- mocz
- morfologia
- ekg
- poziom cukru


Wizyta u lekarza sportowego

- Do wizyty przygotuj wyniki badań laboratoryjnych i wszystkie istotne informacje nt. stanu zdrowia dziecka (przebyte operacje, pobyty w szpitalu, uczulenia, itp) oraz dane fizykalne - wagę i wzrost dziecka.
Po wizycie poproś o zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu lub książeczkę zdrowia sportowca.
UWAGA:
Na zaświadczeniu konieczne są następujące informacje:
dane dziecka, data badania, data ważności zaświadczenia oraz wpis o zgodzie na uprawianie sportu pływackiego i udziale w zawodach pływackich.

Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie respektuje tylko i wyłącznie zaświadczenia lekarzy sportowych.

Nasz klub współpracuje z Gabinetem medycyny sportowej lek. Barbary Bucholz. Umawianie wizyt pod numerem 608 072 117

Można pływać

- Zeskanuj zaświadczenie lub książeczkę zdrowia sportowca i prześlij na adres olimpijczyktomaszow@gmail.com;
- Po potwierdzeniu otrzymania - można pływać;