Jak zwiększyć dynamikę pływania - kraul

Szybkość pływania jak żadna inna cecha, uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi.
Największy rozwój szybkości możemy osiągną w młodości - dziewczęta w wieku 13-14 lat, chłopcy 15-17 lat. Po przekroczeniu tego wieku poziom szybkości - przez pewien czas - nie zmienia się , aby następnie ulec pogorszeniu. U systematycznie trenujących zawodników można zaobserwować wzrost poziomu szybkości aż do wieku 28-30 lat.
Jak kształtować szybkość:
- nauka i ćwiczenia startu i czasu reakcji;
- krótkie sprinty;
Bardzo ważne jest aby trening kształtujący szybkość spełniał następujące warunki:
- prawidłowa technika ćwiczenia, która gwarantuje wykonywanie ruchów z maksymalną prędkością krańcową;
- technika wykonywanych ćwiczeń powinna być opanowana w takim stopniu, aby zawodnik mógł skupić się tylko i wyłącznie na szybkości ruchów bez utraty techniki;
- czas wykonywania ćwiczenia powinien być tak długi, aby prędkość wykonywania nie ulegała zmniejszeniu pod wpływem zmęczenia.
Kilka ćwiczeń wykonywanych przez zawodników TSP Olimpijczyk Tomaszów Maz prezentuje załączony filmik.
Źródło:
Edmund Bartkowiak  "Pływanie sportowe" (COS Warszawa 1999)