Badania sportowe.

P

Badania lekarskie dla sportowca - czyli jak uzyskać zdolność do uprawiania sportu

Rywalizacja sportowa na całym świecie, wymaga od sportowca wykonania podstawowych badań, w celu uzyskania zdolności sportowej. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

W naszym klubie badania powinny być wykonywane cyklicznie co 6,12 miesięcy lub także po kontuzji czy dłuższej chorobie.

Zgoda na rozpoczęcie, kontynuowanie aktywności sportowej może (nie musi) być wydana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego), (zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v).

Zgoda ta, jest wydawana na podstawie:

  • posiadanej dokumentacji medycznej,
  • wyników badań bilansowych,
  • orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia, umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,
  • oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników.

 Jako Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie rekomendujemy jednak badania  wykonywane przez lekarzy mających odpowiednie uprawnienia, czyli specjalistów w zakresie medycyny sportowej oraz lekarzy z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich.

Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie współpracuje z Gabinetem Lekarskim Medycyny Sportowej lek. Barbary Bucholz (tel. 608 072 117).