1% podatku dla sekcji pływackiej.
Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie "Olimpijczyk" za pośrednictwem Fundacji Studenckiej Młodzi - Młodym zwraca się z gorącą prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe kubu

Z zebranych pieniędzy finansujemy lub współfinansujemy organizacje i udział dzieci w treningach, zawodach, obozach i zgrupowaniach.
Dotychczasowe zebrane środki zostały przeznaczone m.in na zakup czepków klubowych, zakup nagród podczas zawodów klubowych oraz wsparcie organizowania obozów i zgrupowań klubowych.